مجموعه های ورزشی شهر ارومیه

لیست تمام مجموعه های ورزشی شهر ارومیه

ارومیه -8 شهریور

۰
باشگاه ورزشی تکین
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان

 • ایروبیک زومبا آمادگی جسمانی

ناموجود

ارومیه -مولوی

۰
بدنسازی برنا
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان / بانوان

 • فیتنس کراس فیت بدنسازی ...

ناموجود

ارومیه -هشت شهریور

۰
باشگاه شانلی
 • آمادگی جسمانی

 • بانوان

 • فیتنس بدنسازی آمادگی جسمانی ...

ناموجود

ارومیه -درستکار

۰
باشگاه تی ان تی
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان / بانوان

 • فیتنس ایروفیتنس کراس فیت ...

ناموجود

ارومیه -بهداری

۰
باشگاه فیدل
 • آمادگی جسمانی

 • بانوان

 • فیتنس ایروبیک پیلاتس ...

ناموجود

ارومیه -دانشکده

۰
باشگاه آرشیدا
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان / بانوان

 • پرورش اندام ایروفیتنس فیتنس

ناموجود

ارومیه -اهندوست

۰
باشگاه ماندگار
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان / بانوان

 • فیتنس آمادگی جسمانی پرورش اندام

ناموجود

ارومیه -جاده سلماس

۰
باشگاه اریاسب
 • سوارکاری

 • آقایان

 • اسب دوانی آموزش سوارکاری آزاد

ناموجود

ارومیه -امامزاده

۰
باشگاه اراز اسب
 • سوارکاری

 • آقایان / بانوان

 • اسب دوانی سوارکاری داخل مانژ سوارکاری آزاد

ناموجود

ارومیه -عدالت

۰
باشگاه کراس فیت
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان / بانوان

 • کار با دستگاه پیلاتس ایروبیک ...

ناموجود

ارومیه -مدنی

۰
باشگاه سبلان
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان

 • فیتنس ایروفیتنس کراس فیت ...

ناموجود