معرفی مجموعه های ورزشی

مجموعه فرهنگی ورزشی خانه جوان ارومیه

معرفی کامل مجموعه فرهنگی ورزشی خانه جوان ارومیه به همراه آدرس و شماره تماس

معرفی کامل مجموعه فرهنگی ورزشی خانه جوان ارومیه به همراه آدرس و شماره تماس

  • آدرس : ارومیه خیابان دانشکده، چهارراه سربازان گمنام خیابان ساحلی (جنب پارک ساحلی)
  • تلفن : ۰۴۴۳۳۴۶۹۹۰۶

درباره مجموعه فرهنگی ورزشی خانه جوان ارومیه

معرفی کامل مجموعه فرهنگی ورزشی خانه جوان ارومیه به همراه آدرس و شماره تماس