سالن ورزشی

ارومیه -ایثار

۱
سالن ورزشی ایثار
  • سالن ورزشی

  • آقایان / بانوان

  • والیبال فوتسال هندبال

ناموجود

ارومیه -دروازه مهاباد

۴
سالن ورزشی انقلاب
  • سالن ورزشی

  • آقایان / بانوان

  • والیبال فوتسال هندبال

ناموجود