امادگی-جسمانی

باشگاه بدنسازی

تعداد: ۱۴

مشهد -بلور فردوسی

۵
سالن ورزشی نیکا
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان / بانوان

 • فیتنس ایروفیتنس

ناموجود

مشهد -بلوار عبدالمطلب

۵
باشگاه سرباز مشهد
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان / بانوان

 • پیلاتس ایروبیک بدنسازی ...

ناموجود

مشهد -

۰
باشگاه مکس پاور
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان / بانوان

 • ایروبیک بدنسازی پیلاتس ...

ناموجود

مشهد -

۰
باشگاه المپیا
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان / بانوان

 • بدنسازی بدنسازی بدنسازی

ناموجود

مشهد -

۰
باشگاه گلسا
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان / بانوان

 • بدنسازی فوتبال بسکتبال ...

ناموجود

مشهد -منطقه 9

۰
باشگاه به تن
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان

 • ایروبیک آمادگی جسمانی بدنسازی ...

ناموجود