سالن ورزشی

سالن ورزشی

تعداد: ۲۴

 • ویژه

ارومیه -ایثار

۰
سالن ورزشی ایثار
 • سالن ورزشی

 • آقایان / بانوان

 • والیبال فوتسال هندبال

۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • ویژه

ارومیه -دروازه مهاباد

۴
سالن ورزشی انقلاب
 • سالن ورزشی

 • آقایان / بانوان

 • والیبال فوتسال هندبال

۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • ویژه

ارومیه -رسالت

۰
سالن ورزشی محراب
 • سالن ورزشی

 • آقایان

 • والیبال فوتسال هندبال

۱۵۰,۰۰۰ تومان