امادگی-جسمانی

آمادگی جسمانی

تعداد: ۴۴

 • ویژه

ارومیه -برق

۵
باشگاه اکسیژن رویال
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان / بانوان

 • فیتنس ایروفیتنس کراس فیت ...

۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • ویژه

ارومیه -رودکی

۵
باشگاه بدنسازی ایتان
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان / بانوان

 • آمادگی جسمانی بدنسازی فیتنس

۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • ویژه

ارومیه -رسالت

۵
باشگاه متروفلکس
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان / بانوان

 • فیتنس بدنسازی آمادگی جسمانی

۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • ویژه

ارومیه -خیام جنوبی

۵
باشگاه مک فیت
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان / بانوان

 • فیتنس پرورش اندام پاورلیفتینگ

۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • ویژه

ارومیه -خیام جنوبی

۲.۵
باشگاه بدنسازی سهند
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان

 • فیتنس ایروفیتنس کراس فیت ...

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ارومیه -ازادگان

۰
باشگاه انرژی
 • آمادگی جسمانی

 • بانوان

 • فیتنس ایروفیتنس کراس فیت

ناموجود

ارومیه -بهداری

۰
باشگاه فیدل
 • آمادگی جسمانی

 • بانوان

 • فیتنس ایروبیک پیلاتس ...

ناموجود

ارومیه -دانشکده

۰
باشگاه آرشیدا
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان / بانوان

 • پرورش اندام ایروفیتنس فیتنس

ناموجود

ارومیه -اهندوست

۰
باشگاه ماندگار
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان / بانوان

 • فیتنس آمادگی جسمانی پرورش اندام

ناموجود

ارومیه -عدالت

۰
باشگاه کراس فیت
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان / بانوان

 • کار با دستگاه پیلاتس ایروبیک ...

ناموجود

ارومیه -مدنی

۰
باشگاه سبلان
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان

 • فیتنس ایروفیتنس کراس فیت ...

ناموجود

ارومیه -مجاهد

۰
باشگاه کویین
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان

 • پاورلیفتینگ بادی بیلدینگ پرورش اندام

ناموجود

ارومیه -شهر چایی

۰
باشگاه فیزیک
 • آمادگی جسمانی

 • بانوان

 • کار با دستگاه کراس فیت ایروفیتنس ...

ناموجود

ارومیه -فاضل

۰
باشگاه تپش
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان / بانوان

 • فیتنس ایروفیتنس کراس فیت

ناموجود

ارومیه -هشت شهریور

۰
باشگاه شانلی
 • آمادگی جسمانی

 • بانوان

 • فیتنس بدنسازی آمادگی جسمانی ...

ناموجود