امادگی-جسمانی

باشگاه بدنسازی

تعداد: ۴۴

ارومیه -رسالت

۵
باشگاه متروفلکس
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان / بانوان

 • فیتنس بدنسازی آمادگی جسمانی

ناموجود

ارومیه -خیام جنوبی

۵
باشگاه مک فیت
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان / بانوان

 • فیتنس پرورش اندام پاورلیفتینگ

ناموجود

ارومیه -بهداری

۵
باشگاه فیدل
 • آمادگی جسمانی

 • بانوان

 • فیتنس ایروبیک پیلاتس ...

ناموجود

ارومیه -شهر چایی

۰
باشگاه فیزیک
 • آمادگی جسمانی

 • بانوان

 • کار با دستگاه کراس فیت ایروفیتنس ...

ناموجود

ارومیه -دانشکده

۰
باشگاه آرشیدا
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان / بانوان

 • پرورش اندام ایروفیتنس فیتنس

ناموجود

ارومیه -اهندوست

۰
باشگاه ماندگار
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان / بانوان

 • فیتنس آمادگی جسمانی پرورش اندام

ناموجود

ارومیه -عدالت

۰
باشگاه کراس فیت
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان / بانوان

 • کار با دستگاه پیلاتس ایروبیک ...

ناموجود

ارومیه -مدنی

۰
باشگاه سبلان
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان

 • فیتنس ایروفیتنس کراس فیت ...

ناموجود

ارومیه -ازادگان

۰
باشگاه انرژی
 • آمادگی جسمانی

 • بانوان

 • فیتنس ایروفیتنس کراس فیت

ناموجود

ارومیه -فاضل

۰
باشگاه تپش
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان / بانوان

 • فیتنس ایروفیتنس کراس فیت

ناموجود

ارومیه -مجاهد

۰
باشگاه کویین
 • آمادگی جسمانی

 • آقایان

 • پاورلیفتینگ بادی بیلدینگ پرورش اندام

ناموجود